Categoria di unità di misura:         

Valore di partenza:
Unità di partenza:
Unità target:

I numeri in notazione scientifica
Il convertitore / calcolatore di unità di misura converte unità tra le quali Metric horsepower in kcal/h: 1 Metric horsepower = 632,415 090 283 7 kcal/h


Convertire Metric horsepower in kcal/h