Categoria di unità di misura:         

Valore di partenza:
Unità di partenza:
Unità target:

  I numeri in notazione scientifica
Il convertitore / calcolatore di unità di misura converte unità tra le quali Pièze in Foot of mercury: 1 Pièze [pz] = 0,024 608 321 648 482 Foot of mercury [ftHg]


Convertire Pièze in Foot of mercury