Categoria di unità di misura:         

Valore di partenza:
Unità di partenza:
Unità target:

  I numeri in notazione scientifica
Il convertitore / calcolatore di unità di misura converte unità tra le quali Rømer in Kelvin: 1 Rømer [°Rø] = 260,769 047 619 05 Kelvin [K]


Convertire Rømer in Kelvin