Categoria di unità di misura:         

Valore di partenza:
Unità di partenza:
Unità target:

  I numeri in notazione scientifica
Il convertitore / calcolatore di unità di misura converte unità tra le quali kcal/h in Brake horsepower: 1 kcal/h = 0,001 559 608 690 199 Brake horsepower [bhp]


Convertire kcal/h in Brake horsepower